Monthly Archives: February 2014

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵԴԻԱ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՅԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ» ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ


Presentation of Study on State of Media Industry in ArmeniaPresentation of Study on State of Media Industry in ArmeniaPresentation of Study on State of Media Industry in ArmeniaP1100720P1100721P1100722
P1100723P1100724P1100725P1100728P1100729P1100730
P1100731P1100732P1100733P1100736P1100737P1100738
P1100739P1100740P1100741P1100742P1100743P1100744

փետրվարի 10, Երևանի «Կոնգրես» հյուրանոցի «Պիկասո» սրահ
http://ypc.am/media_research/ln/en

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԵԴԻԱ ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱՅԻ ՆԵՐԿԱ ՎԻՃԱԿԸ» ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՇՆՈՐՀԱՆԴԵՍ


jpd all logosԵրևանի մամուլի ակումբը, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը, Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը և «Ինտերնյուս Նեթուորքը» կներկայացնեն «Հայաստանի մեդիա ինդուստրիայի ներկա վիճակը» հետազոտությունը: Հետազոտությունն իրականացվել է 2013 թվականի ընթացքում՝ ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (USAID) աջակցությամբ իրականացված «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում: Միջոցառումը տեղի կունենա ս.թ. փետրվարի 10-ին, ժամը 12.00-ին, Երևանի «Կոնգրես» հյուրանոցի «Պիկասո» սրահում:

 Գործընկերները համառոտ կներկայացնեն հետազոտությունը, որի բաղադրիչներն են՝

Սոցիոլոգիական հարցում, որը Հայաստանի մայրաքաղաքի և մարզերի 1403 տնային տնտեսությունների շրջանում կատարել է Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոններ-Հայաստանը (CRRC-Armenia): Հարցման նպատակը եղել է հայաստանյան հասարակության մեդիա նախապատվությունների, ներառյալ՝ մեդիա բովանդակության, ձևաչափի և սեփականության նրա ակնկալիքների, ինչպես նաև հանրային վստահության և ԶԼՄ-ների ազատության ու գրաքննության ընկալումների ուսումնասիրությունը:

Հայաստանյան ԶԼՄ-ների մշտադիտարկում, որն իրականացրել է Երևանի մամուլի ակումբը՝ պարզելու համար հայաստանյան ԶԼՄ-ների ժանրային և թեմատիկ նախապատվությունները:

Փորձագիտական հարցում Դելֆի մեթոդի օգտագործմամբ, որն իրականացվել է երկու փուլով՝ Հայաստանի մեդիա համայնքի զանազան ոլորտների 21 փորձագետների մասնակցությամբ, ինչպես նաև չորս թեմատիկ կլոր սեղաններ՝ մասնակիցների առավել լայն ընդգրկմամբ:

Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները  և կարծիքները հնարավորություն են ընձեռել խորը վերլուծության ենթարկել Հայաստանի մեդիա ինդուստրիայի զանազան ասպեկտները: Դրանք են՝ երկրի նորմատիվ-օրենսդրական բազան, շուկայական ռեսուրսները և մեխանիզմները, պահանջարկի և առաջարկի հարաբերակցությունը և դինամիկան, ԶԼՄ-ների վրա ներգործող սոցիալ-քաղաքական գործոնները, լրագրողական կրթության և ոլորտում պահանջարկված մասնագետների պատրաստման ու վերապատրաստման վիճակը, հաղորդակցության բնագավառի տեխնոլոգիական առաջընթացի ներգործությունը ոլորտի վրա, մենեջմենթի, բիզնես կառավարման ժամանակակից սկզբունքների յուրացումը հայաստանյան մեդիա համայնքի կողմից, շուկայական և մասնագիտական հիմնախնդիրների լուծման, աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ ջանքերի մեկտեղման հնարավորությունը և այլն:

Կատարված վերլուծության հիման վրա հետազոտության հեղինակները մշակել են մի շարք առաջարկներ, որոնք կարող են նպաստել Հայաստանյան մեդիա ինդուստրիայի առջև ծառացած հիմնական մարտահրավերների լուծմանը:

«Հայաստանի մեդիա ինդուստրիայի ներկա վիճակը» հետազոտությունն իրականացրել է Երևանի մամուլի ակումբը` «Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի շրջանակներում:  Ծրագիրը հնարավոր է դարձել Ամերիկայի ժողովրդի աջակցությամբ` ԱՄՆ Միջազգային զարգացման գործակալության (ԱՄՆ ՄԶԳ) միջոցով: Լրատվության այլընտրանքային ռեսուրսներ» ծրագրի նպատակն է Հայաստանում առավել հասանելի դարձնել անկողմնակալ և բազմակարծիք լրատվությունը ավանդական և այլընտրանքային միջոցներով՝ տեղեկատվական նոր տեխնոլոգիաների կիրառմամբ։ Ծրագիրը համատեղ իրականացնում են Ինտերնյուսը (ԱՄՆ), Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամը և Երևանի մամուլի ակումբը։

%d bloggers like this: