Vitali Manski in Yerevan. Ikonoskop film


P1040009P1040013P1040015P1040017P1040018P1040021
P1040022P1040024P1040026P1040085P1040074P1040080
P1040072P1040073P1040062P1040054P1040039

October 4, 2012
Անչափ հետաքրքիր ֆիլմ հեռուստատեսության ստեղծման պատմության, ընթացքի, մարդկային ընկալման, հեռուստահաղարդավարների կյանքի /մասնավորապես՝ հեռուստատեսության երկու գերաստղերի՝ Կիրիլ Լավրովի ու Դեն Ռազերի/ պատմության մասին: Իկոնոսկոպը է
ր անվանել հեռուստացույցը հեռուստատեսության հիմնադիր Զվորիկինը.

Posted on October 8, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: